1. Udělujete tímto souhlas společnosti Petarda Production a.s., se sídlem Olbrachtova 29/961, 710 00 Slezská Ostrava, IČ:25382900, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1728 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:


-    jméno a příjmení
-    kontaktní adresa
-    e-mail
-    telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem

- zaslání objednaného zboží a provedení platby. Právním titulem je plnění smlouvy
- za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení. Právním titulem může být souhlas i oprávněný zájem
- v případě, že dojde k odpadnutí jednoho z účelů zpracování, neznamená to, že správce musí osobní údaje subjektu údajů vymazat, jelikož je potřebuje k dalšímu účelu zpracování, pro které má platný právní titul

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Petarda Production a.s.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-    vzít souhlas kdykoliv zpět
-    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
-    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
-    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
-    na přenositelnost údajů
-    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud